Sample Page

Curry Blake i duchowa spuścizna J. G. Lake’a: Bethel, Branham i Grave Sucking
„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mateusza 24:24).

Pamiętam jak kiedyś jedna z niewiast w zborze podczas nabożeństwa kurczowo ściskała w swoich dłoniach pewną książkę. Początkowo myślałem, że jest to Biblia, gdyż w tamtym czasie przynoszenie ze sobą swoich egzemplarzy Pisma Świętego było czymś powszechnym i naturalnym. Po skończonym nabożeństwie moja ciekawość zwyciężyła i dowiedziałem się, że była to jedna z książek Andrew Wommacka. Właśnie wtedy zobaczyłem zmianę ówczesnego paradygmatu: Słowo Boże ustępowało miejsca ludzkiej nauce. Wówczas nie wiedziałem, że ten autor jest słynną osobą zaangażowaną w posługę uzdrawiania, a nawet wzbudzania z umarłych. Zapoznając się z jego nauką, dotarłem do innych osób, które dziś klasyfikuję w kategorii „ewangelii mocy”.
Czytaj dalej


 

Radykalny Krzyż

Krzyż Chrystusowy jest najbardziej rewolucyjną rzeczą, jaka kiedykolwiek pojawiła się wśród ludzi.

Krzyż z dawnych rzymskich czasów nie znał kompromisu, nie robił nigdy żadnych ustępstw. Zwyciężał we wszystkich sporach, zabijając swojego przeciwnika i zmuszając go do milczenia na zawsze. Nie oszczędził nawet Chrystusa, lecz uśmiercił Go tak samo jak pozostałych. Zawieszono Go na krzyżu żywego, a sześć godzin później, gdy Go zdjęto, był martwy. Taki był krzyż, kiedy pierwszy raz pojawił się w historii chrześcijaństwa.

Po zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie wyszli głosić swoje poselstwo, a tym co głosili, był krzyż. I gdziekolwiek szli w daleki świat, nieśli ten krzyż i towarzyszyła im ta sama rewolucyjna siła. To radykalne poselstwo krzyża przeobraziło Saula z Tarsu i zmieniło go z prześladowcy chrześcijan w człowieka wierzącego i apostoła wiary. Moc krzyża zmieniała złych ludzi w ludzi dobrych. Strząsnęła ona pogańskie wierzenia i przemieniła całkowicie moralność i mentalność zachodniego świata.

Fragment książki A.W. Tozer’a „Radykalny Krzyż”
Czytaj całość